VÅRA VÄRDERINGAR

På Knauf Danogips blir du en del av en stark kultur, där våra fyra grundläggande värderingar vägleder oss i vårt sätt att arbeta tillsammans. De är alla en del av oss.

MENSCHLICHKEIT

ENGAGEMANG

PARTNERSKAP

ENTREPRENÖRSKAP